Profiel


Home / Profiel


ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT is een onafhankelijk ingenieursbureau inzake projectmanagement en consultancydiensten in het bouwwezen.


Sinds 2006 breng ik door geëngageerde en professionele arbeid de kwaliteit van projecten met optimale nauwkeurigheid naar een hoger peil.


Op basis van langjarige ervaring in de bouw- en vastgoedsector heb ik verstand van bouwwerken vanuit verschillende perspectieven. Dit holistische begrip voor de levenscyclus van en gebouw stel ik in het middelpunt van mijn consultancydiensten. Op deze wijze garandeer ik een effectieve hulp voor mijn klanten alsook het succes van ieder project.

Specialismen

  1. Management

    ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT zorgt voor de naleving van kosten, termijnen en kwaliteit van uw project.

  2. Advies

    Een doelgerichte advies levert de juiste beslissingen op; dit betreft in het bijzonder de complexiteit von bouwprojecten.

  3. Beoordeling

    ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT analyseert sterkten en manco's van vastgoed.

Smart engineering

Onder "smart engineering" bedoel ik het handige ingenieurshandwerk, met  welk ik mijn dagelijks werk doe. 

De tevredenheid van mijn klanten is bij mij het eerste devies en dat aan iedere werkdag. Om dit te bereiken dienen de kosten, de termijnen en de kwaliteit van te voren vastgesteld en tijdens de bouw zekergesteld te worden. Alleen onder deze voorwaarden kan een bouwproject werkelijk succesvol en de klant tevreden zijn. Daarvoor zijn een individueel concept,  handigheid en ervaring nodig - dus "smart engineering".


ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT ziet zichzelf als een objectief en neutraal adviseur en partner, die de klant competente steun geeft bij de realisatie van het bouw- of vastgoedproject. Dat betekent zekerheid en een uitstekende basis voor uw financiële plan. 


Mijn dienstprestaties zijn voor u een effectieve hulp en tegelijk een zekerheid voor uw projectdoelen. U bent gewaarborgd van een kwalitatief goed bouwproject.


Jan Maarten Roggenberg richtte het onderneming ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT op, om een betrouwbaar en kwaliteitsvol ingenieursbureau voor projectmanagement en consultancyservices in het bouwwezen te etableren.


Sindsdien brengt ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT zijn professionele ervaringen in combinatie met en hoog persoonlijk engagement voor zijn klanten in.
Talrijke bekende ondernemingen hebben reeds van mijn diensten gebruik gemaakt, zodat ik terug kan zien op een groot aantal succesvolle afgewikkelde projecten in Duitsland en daar buiten.