Diensten


Home / Diensten


Management

ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT garandeert een verstandig beleid inzake controle, transparante informatie en naleving van kosten, termijnen en kwaliteit vanaf het begin tot het einde. Op deze manier garandeert ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT een succesvol projectafsluiting.


Mijn werk begint met de uitwerking van goede planner- en bouwcontracten, welke de basis vormen voor een effectief en succesvol projectmanagement. 

In het verdere verloop van het project neemt ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT de operatieve verantwoording over en begeleidt het bouwproces in overeenstemming met de opdrachtgever. Dit geschiedt door middel van coördinatie van alle informatie en communicatie, een doorlopende kosten vervolging zoals een transparant termijn management. De naleving van kwaliteitsafspraken, welke maatgevend de waarde van een gebouw beïnvloeden, rond dit werk af. 


Vooral de uniekheid en de complexiteit van een bouwonderneming vergen een individueel concept voor elk project, hetwelk met handigheid en ervaring realiseert moet worden. 


Een project management door ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT maakt een effectieve hulp van mijn klanten mogelijk. 

Advies

Een doelgerichte advies levert de juiste beslissingen op; dit betreft in het bijzonder de complexiteit van bouwprojecten.


Op deze voorwaarden helpt ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT zijn opdrachtgever bij nieuwbouw-, ombouw- en saneringsprojecten.


Reeds bij de voorbereidingen van uw project ondersteun ik met halbaarheidsonderzoeken of rentabiliteitsanalysen. Tijdens de bouw kan de opdrachtgever volledig op mijn competente advies vertrouwen en naar voltooiing van het bouwwerk neem ik opleveringen, eliminatie van gebreken en controle van aansprakelijkheden onder mijn handen.

Beoordeling

ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT analyseert sterkten en manco's van vastgoed. 


Ik onderzoek bouwsubstantie, bouwtechniek, bouwrecht, veiligheid, functionaliteit en efficiëntie en creëer op deze wijze een individueel en gegronde  hulp voor de beslissingen van mijn opdrachtgevers.


Een uitgebreid onderzoek door ROGGENBERG PROJEKTMANAGEMENT geeft inzicht in kansen en risico's in verband met de aankoop van een gebouw. De bouwkundige en technische staat van onderhoud wordt intensief onderzocht en toekomstige investeringen voor onderhoud en reparatie geprognosticeerd. Mogelijke optimeringen door herstructureringen of moderniseringen worden daardoor duidelijk. 


Derhalve stellen wij met begin van het project uw doelstellingen vast en identificeren betreffend op basis van een gestandaardiseerd, efficiënt en omvattend analyse en risico's.